Risky Business

Det finns en till portfölj jag inte velat visa er än, som kallas för Risky Business. Här investerar jag i mindre bolag med främst bioteknikbolag i utvecklingsfas, med en tidshorisonten på ca 5 år. Portföljen präglas mer av investering på sikt än trading. Entreprenörskap är något jag tycker är intressant. Därför testar jag mina färdigheter inom en bransch jag strävar efter att lära mig mer om.

Portföljen har däremot inte utvecklats i linje med förhoppningarna. Det är den jag har syftat på tidigare, när jag menat att jag inte slår index. Inte oväntat kanske. Precis som Anna Svahn påpekat har denna portfölj blivit en mer långsiktig investering, lite som ursäkt för att det inte gått som tänkt.

Varför har dem då kvar? Jo, för att jag inte vågar vara utan dem.

Nuvarande innehav

Portföljen har förändrats en del längs med vägen. Nu har jag bestämt mig för att hålla på innehaven längre. Immunicum, AroCell och Simris är alla utvecklingsbolag medan Biotage och BioGaia är välutvecklade bolag inom biosektorn. Swingtradar de två senare.

2018-03 Risky Business - Innehav

Utvecklingen under drygt 2,5 år

Det gick bra ett tag, innan Immunicum gjorde alla sina aktieägare besvikna. Nu gör det lite ont i hjärtat och de kommer inte med uppdatering förrän om 1 år, minst.

2018-03 Risky Business - Utveckling

Hur hittar jag bolagen?

I utbildningen tog olika grupper fram en eller flera produktionsprocesser till olika företag. Under mitt år jobbade vi med processer för produkter för Simris Alg och Hansa Medical eller som skulle motsvara konkurrerande produkter. På så vis hittade och dem och en kursare visade mig möjligheterna med Twitter.

För ett par år sedan screenade jag även Sveriges marknad inför exjobb och arbetssökande. Numera lägger jag en del av min tid på omvärldsbevakning via Twitter och LinkedIn. Det är som med finanstwitter, att när man väl följer en del kanaler trillar nyheterna in automatiskt.

Kort utvärderingsmetodik

Bara för att man hittar ett bolag betyder det inte att det är ett intressant investeringscase. Det jag gillade med både Hansa Medical och Simris Alg var att de har en smart affärsidé och en relativt enkel (läs billig) produktionsteknik. Det betyder att det framöver kommer gå att tjäna pengar med god marginal.

Det kan tyckas självklart, men i det här branschen är det inte alls självklart. Många av de nya läkemedlen för cancer tillverkas tex. till produktionskostnader på 500 000 kr/dos. Det var en anledning till att jag fastnade för nästa bolag, Immunicum, som löst den kostnadsfrågan i kombination med goda studieresultat.

Tillverkning av probiotika kan göras i stor skala och är mycket lönsamt, liksom försäljning av analysinstrument och förbrukningsvaror till labb. Båda dessutom på marknader som är växande, vilket är anledningen till att BioGaia och Biotage finns i portföljen.

Arocell finns med för att de löser ett stort problem inom cancerdiagnostik: Med deras lösning kan man mäta tumörprogression genom ett blodprov. Idag kan man endast mäta tumörprogression genom biopsi eller genom bild-diagnostiska metoder vilket gör att tumören redan måste ha växt i storlek innan man kan upptäcka hur allvarlig cancern är eller utvärdera om behandlingen har fungerat.

Jag försöker alltså hitta bolag med skalbara affärsidéer som jag tror på för framtiden. De är relativt få och en av anledningarna till att denna portfölj inte innehåller så många bolag.

Lärdomar

En viktig lärdom är att på 2,5 år har de mer stabila bolagen Biotage och Biogaia genererat högst avkastning. Angående de mindre bolagen är jag ofta inne lite för tidigt för mitt eget bästa och underskattar ansträngningen från forskning till marknad. Det tar längre tid och kostar mer pengar än man kan tro att ta fram en läkemedelskandidat. Det är egentligen inget nytt och här upplever jag det från investerarhåll. Tålamod och timing, viktigt eller bara en dålig ursäkt?

Lärdomen i de mindre bolagen är att kompetens hos ledning och styrelse har större roll i arbetet än jag tidigare anat. Har tidigare trott att många i de befattningarna har rätt kompetens, nu vet jag att man bör vara mer observant och granska utvecklingen mer kritiskt.

Sen har jag gjort misstaget att sälja för tidigt. Grämer mig något att jag sålde Hansa Medical på mellan 50 – 70 kr. I det caset var det ingen som ville ta i aktien när den månader tidigare var värd 19 kr. Tar med mig lärdomen om att det kan svänga snabbt i värdering från marknaden och att inte sälja av allt på en gång. Marknaden har värderat det här caset mycket högre än jag kunnat ana.

För mitt Immunicum-innehav skulle jag tjänat på att ha en exit-strategi. Nu har jag förlorat 50 % av min investering på kort tid. Det är en smärtsam läxa som jag får lära av, samtidigt som den aktie nu är inne i en fas likt den Hansa Medical var i på 19 kr. Dvs, ingen vill ta i aktien. Ska erkänna att jag inte vågar gå ur denna gång, då jag fortfarande tror på den grundläggande affärsidén.

Har också haft många ägg i samma kort. Det är inte att föredra. Tänk på hjärtat!

Mer om innehaven

Tänkte skriva några inlägg om innehaven framöver.

Note: Icke-sponsrat inlägg som inte heller ska ses som en rekommendation. Det är endast personliga åsikter i inlägget. 

Om motivation & att slå index

Lyssnade på en väldigt intressant avsnitt av Jan och Caroline Bolmeson (under namnet RikaTillsammans) om deras lärdomar för hur man kan investera sig till ett rikare liv. Älskar deras lugna och rationella resonemang! De påpekar att majoriteten av pengarna på börsen placeras utav professionella investerare. Att lägga sin (fri)tid på att försöka slå heltidsproffs kan tyckas lönlöst, ändå försöker så många att göra det. Jag är inget undantag. 

Test av strategier genom min portföljtävling kan du läsa mer om här.

Den enkla och riskminimerade vägen till en ökande kassa är att följa olika världsindex. Det sägs att endast 0,6 % slår index över tid. Är det värt att lägga ner tiden på att försöka bli bäst, när du kan prestera som resten av världen och samtidigt få mer fritid? Det är dessutom inte ens säkert att man lyckas, snarare tvärtom rätt osannolikt. Jan menar (liksom forskning visar) att det heller inte spelar någon roll att vi lägger (fri)tid på att försöka bli bäst. Stora bolag har experter och kapital att göra allt bättre än någon som har investering som sin hobby.

Han påpekar också att det i många fall är välutbildade ingenjörer som tror att de är bättre än snittet och misslyckas med sina investeringar. I sånt fall är det bättre att placera i index. Tack Jan, bra tips som träffade mitt i prick! Det hade ökat min avkastning betydligt under 2010 – 2017 då jag underpresterat index. Att man lär sig lite på vägen känns som en klen tröst.

Tidigare har jag mest sett det som en hobby relaterat till mitt utbildningsområde och mitt intresse för entreprenörskap. Det var inte förrän jag började arbeta och pengarna började rulla in kontinuerligt som jag bestämt styrde skutan mot säkrare investeringar. Mikael Syding gav en gång ett tips jag tagit med mig, som sänkte guarden för perfektions-djävulen:

”Det spelar ingen roll vad du har för strategi, bara du har en strategi!”

Min motivation till att investera handlar inte enbart om att få pengar att växa eller att slå index, utan grundar sig också i en personlig frustration över hur världen ser ut. Kvinnor har idag inte samma ekonomiska möjligheter inom avancemang på jobbet och lönemässigt som sina manliga kollegor. Det blev tydligt för mig under studietiden och när vi som studerade tillsammans skulle ge oss ut på arbetsmarknaden.

Den stereotypa bilden av en ingenjör finns kvar, liksom den sterotypa bilden av klassiska ”kvinnoyrken” som laborant. Det straffar kvinnor redan från start i arbetslivet, både med vilka jobb de får och vad de tjänar. Skulle man enbart gå på kompetens, skulle det inte se ut såhär. Det påverkar individers självkänsla och det påverkar företagens prestationer, så kallad loose – loose-situation.

Hur löser man det? Det handlar om makt och det handlar om pengar. En stor del av min motivation handlar om att öka kvinnors inflytande i affärsvärlden genom mina investeringar. Det motiverar mig att investera i jämställda bolag. Dessutom visar studier att jämställda bolag levererar bättre än index. Diversitet inom styrelser, ledningar och team borde också minska marknadsrisken och öka sannolikheten att leverera det kunden efterfrågar. Se exempel här & här samt i inforutan:

2018-02 Framtidsfeministens data
Printscreen med data från framtidsfeministen

Åter till att försöka slå index. Hur mycket jag än gillar Jan & Carolines ödmjuka inställning och investeringsapproach så håller jag inte med dem. Det finns idag stora systemfel i dagens affärsmarknad och likaså i index. Om man vill slå index måste man göra någonting annorlunda än index. Vad händer om man investerar exempelvis jämställt? En sådan investeringsfilosofi skulle per definition skilja sig från index.

I teorin skulle man (tack vare AllBright & Börsdata) kunna investera i jämställda bolag med en kvantitativ strategi som inte tar mycket tid i anspråk. Alltså: Slå index med lägre risk än index, med bibehållen fritid. Som bonus bidrar man med små steg i rätt riktning till en lite mer jämställd värld. Låter som en bra deal i teorin, därför testar jag den i praktiken (här).

Vad tror du? Är jag ännu en i raden av dumdristiga ingenjörer som tappert försöker slå index eller har vi hittat något här som är värt att följa?

Note: Icke-sponsrat inlägg. Det ska heller inte ses som en rekommendation utan representerar privata filosofier. 

Portföljtävlingen – Jämställd strategi

Long Time Equality

Long Time Equality - Innehav 2018-02-17

Jag kallar min jämställda strategi för Long Time Equality. Detta för att det känns viktigt att investera mina pengar i saker jag tror på, som en hjälp från min sida att förbättra välden i det lilla. Inspirerad av Framtidsfeministen, som visar oss forskningsstöd för att jämställda bolag levererar bättre än index.

Strategi

Portföljen startade i september 2017 och bygger på basen:

 • AllBrights gröna lista (för färska siffror finns även Equalytics)
 • Addera värde till världen & kunderna
 • Utdelning: > 1,5 %
 • Ha god historisk tillväxt (10 års grafisk data, 1 års data i screener):
  • Positiv trend för omsättning
  • Positiv trend för vinstmarginal
  • Ha godtyckligt hög vinstmarginal
 • Ha god nuvarande tillväxt (1 år):
  • PEG: 0 – 1
  • Relativ utveckling mot index: > 0
 • Ha en ljus framtid (i mina ögon)

Urval

Jag screenade parametrarna i Börsdata och filtrerade dessa i Excel, precis som med min tidigare portfölj. Lyckligtvis har Börsdata hjälpt oss och lagt in AllBrights ranking i sitt system, så tacksam för detta! Denna gång fanns endast ca 40 bolag att välja ifrån vilket försvårade urvalet.

Här kan ni se att dessa bolag inte levererar enligt min grundstrategi. Började vrida på mig när jag såg detta, men tänkte sedan att jag ändå vill testa en jämställdhetsportfölj. Detta gör dock att jag inte vet om det är skillnaden i jämställdhet eller PEG-tal mellan portföljerna som påverkar resultatet.

Long Time Equality - Urvalsmatris

Utveckling sedan september

Ni har redan sett utvecklingen för portföljen men här kommer den igen. Den har levererat sådär om jag får säga det själv. Däremot har många bolag levererad över förväntan på årsrapporterna, vilket delvis förklarar uppgången mot slutet. Tycker det är ett intressant fenomen i en tid då många bolag varit övervärderade och kurserna fallit efter rapport, trots bra siffror.

Underskattar marknaden jämställda bolag?

2018-03-10 Long Time Equality - Strategi Mars - Sept

Förändringar sedan september

Spar löpande även i denna portfölj och har samma köpstrategi som i andra portföljen.  Köper de bolag inom portföljen som inte går så bra för tillfället, dvs har en attraktiv aktiekurs. I övrigt har jag har gjort tre justeringar i denna portföljen sedan september:

 • Tog in H&M (ville ha lika många bolag i portföljerna)
 • Sålde H&M i höstas efter en dålig rapport (jag är ok med tillfälligt dåliga rapporter, men inte med nedåtgående trender)
 • Sålde Corem (för hög risk med hög andel fastighetsbolag i portföljen & bostadsrätt)

Hur ser utsikterna för kommande halvår ut?

Ska blir mycket intressant att se vad de jämställda bolagen kan leverera över tid. Än finns hopp om att överprestera index. Jag kommer ha kvar bolagen i portföljen till september och försöker mig nu på att förutspå utsikterna för hur det kommer gå tills dess.

Utsikter enligt strategin

Dessvärre har de nominerade på AllBrights Gröna Lista fortfarande svårt att leverera enligt min strategi. Vid screening med utvalda strategiska krav trillar endast två bolag ut. Det gör att jag redan nu anar ugglor i mossen för denna portfölj. Tur i oturen att dessa är befintliga innehav.

2018-03 Long Time Equality - Strategi Mars - Sept

Utsikter med kompromiss-strategier

Eftersom jag valt att ha mellan 7-10 bolag i portföljen behöver jag få till en kompromiss för hur övriga bolag ska väljas. Filtrerar man och sorterar efter:

Jämställdhetsindex (AllBright) så ser vi mycket rött i kolumnen för relativ kursutveckling… Det känns inte som att jag vill lägga mina pengar där på nytt, även om jag har Wise Group och Wihlborg. Frågan är också om bolagen går sämre eller bara underskattas av marknaden, något jag tyckte mig se tecken på i senaste rapportperioden. Här kan vi kanske slå hål på den teorin, då många av dem har negativ vinsttillväxt.

2018-03 Long Time Equality - Strategi Mars - Sept - Kompromiss AllBright

Tillväxtshastighet jämfört med värdering (PEG) så får vi 6 bolag där 3 presterat över index och 3 under, senaste året. Övriga nyckeltal ser helt ok ut för dessa bolag, men jag känner mig inte helt tillfreds med detta urval. Av dessa har jag Xano, Sweco och ICA-gruppen.

2018-03 Long Time Equality - Strategi Mars - Sept - Kompromiss PEG

Relativ kursutveckling och bolag som går plus med direktavkastning, så hittar vi bolag som går bättre än index (naturligtvis) och dessa siffror ger en mer tillfredsställande känsla, förutom när det kommer till PEG-talet som bör ligga mellan 0 och 1.

2018-03 Long Time Equality - Strategi Mars - Sept - Kompromiss bättre än index

Framtiden ser delvis ljus och delvis mörk ut, utifrån den valda strategin. Det är få bolag som uppfyller alla mina krav och det är inte helt enkelt att kompromissa på kriterierna. Vad jag kan säga är att jag inte rekommenderar att investera enbart genom jämställdhetsindex utan även att titta på övriga indikationer i bolagen. Önskar fler jämställda bolag att välja på och senaste data från Equalytics visar positiva tongångar på den fronten. Tills dess får vi se om det är kompromisserna inom traditionell fundamental analys eller PEG som går bäst kommande halvår.

Hur tror du att det kommer att gå? Kommentera här eller på Twitter!

 

 

Note: Icke-sponsrat inlägg som inte ska tas som en rekommendation. 

Woman in Tech – tema AI

Snabbt referat på ett mycket intressant anförande under Woman in Tech på temat hur man inför AI i en organisation, av Esther Shubina från Northvolt.

Här kommer slides och citat:

Detta bildspel kräver JavaScript.

”Garbage in – garbage out”

”Tip: Use small number of very good data sets. ” – reachable to everyone, as Google

”Do we need AI? For most business it will be very important.”

”We dont yet know where we are going” 

”Breaking the silos is a very important thing to do”

”Run two project simulatanously: One infrastructure (basic level) and one visualisation (AI-level)”

”How do you know when you succeded? Probably when you dont talk about AI anymore.”

 

Portföljtävlingen – Egen strategi

Long Time Goals

Long Time Goals - Innehav 2018-02-17

Jag kallar min egen strategi för Long Time Goals. Jag har dragit mig för att köpa indexfonder tex. för att jag inte tror på flera av de större bolagen som index inkluderas av. Många av dem känns lite gammalmodiga, om jag ska vara ärlig. Istället försöker jag hitta bolag som jag gillar, som adderar värde till världen och som visat att de kan leverera. Framtiden får visa om det är en bra strategi eller inte.

Strategi

Portföljen startade i september 2017 och bygger på basen:

 • Addera värde till världen & kunderna
 • Utdelning: > 1,5 %
 • Ha god historisk tillväxt (10 år):
  • Positiv trend för omsättning
  • Positiv trend för vinstmarginal
  • Ha godtyckligt hög vinstmarginal
 • Ha god nuvarande tillväxt (1 år):
  • PEG: 0 – 1
  • Relativ utveckling mot index: > 0
 • Ha en ljus framtid (i mina ögon)

Urval

Försöker göra det enkelt för mig. Jag screenade parametrarna från Börsdata och filtrerade i Excel. Såhär ser det ut för de utvalda bolagen. Som ni ser uppfylls inte kriterierna av alla bolag, men urvalet är good enough. 

Long Time Goals - Urvalsmatris

Utveckling sedan september

Ni har redan sett utvecklingen för portföljen men här kommer den igen. Den har levererat över all min förväntan. Detta är första gången en portfölj jag äger går upp då index går nedåt.

Long Time Goals - Utveckling 6 mån 2018-02-17

Förändringar sedan september

Det här är en portfölj som jag löpande spar i. Har bestämt mig för att köpa de bolag inom portföljen som inte går så bra för tillfället, dvs har en attraktiv aktiekurs. I övrigt har jag har inte gjort någon justering av innehållet sedan starten. Ska blir mycket spännande att följa utvecklingen framöver.

Hur ser utsikterna för kommande halvår ut?

Den här portföljen har verkligen överraskat mig positivt. Frågan är om bolagen har mer att ge eller om de tagit i för hårt? Jag screenar dem igen mot strategin och ser efter (ni ser även bolagen jag valt ut men inte köpt i tabellerna).

Utsikter enligt strategin

5 bolag klarar de tuffa kriterierna som strategin innebär. 4 av dem finns i portföljen, alla med fina siffror och även fint PEG-tal. Ser lovande ut!

2018-03 Long Time Goals - Strategi Mars - Sept

Utsikter med kompromiss-strategier

Portföljen består av 7 – 10 bolag, vilket gör att jag måste kompromissa något med strategin. Om vi filtrerar och sorterar på utvalda nyckeltal ser det ut såhär:

Relativ utveckling mot index visar att de flesta bolagen gått bättre än index och har fina siffror i övrigt. Bra betyg för urvalsprocessen!

2018-03 Long Time Goals - Strategi Mars - Sept - Kompromiss bättre än index

Tillväxthastighet i jämförelse med värderingen (PEG) visar att även Nilörngruppen kan vara intressant att ha kvar i portföljen trots dåligt kursutveckling hittills.

2018-03 Long Time Goals - Strategi Mars - Sept - Kompromiss PEG

Sammanfattningsvis känns det som att flera av dessa bolag har mer att ge. Efter detta halvår känner jag fortsatt stort förtroende för den här portföljen. Ska bli mycket intressant att se om utfallet sker i förutspådd riktning.

Har du några kommentarer eller funderingar så hör gärna av dig i kommentarsfältet. Vad tror du om portföljen och mitt resonemang?

Note: Icke-sponsrat inlägg som inte ska tas som en rekommendation.