Precisionsmedicin

Organisationen Sweden Bio har kommit ut med en rapport där svenska företag inom området som kallas precisionsmedicin. Det är den första kartläggningen av företag inom området i Sverige, det inkluderar redan 76 företag. Här kommer en update på området från mig inspirerad av rapporten.

Precisionsmedicin är inte riktigt samma sak som personlig medicin. Vid personlig medicin är varje behandling specifik för en enskild individ. Istället handlar det om att kategorisera individer i mindre grupper, med hjälp av diagnostik. Där behandlingen riktas till denna grupp av patienter. Det skiljer sig mot dagens behandlingar då man istället behandlas enligt en ”alla är lika”-approach.

Framtidens läkarvård och medicin är datadriven. Nu när både datorer och tekniken kommit ikapp för att utföra big data-analyser på riktigt händer spännande saker. Life Science inkluderar många olika områden, som var och en är otroligt komplexa. Idag har flera forskningsområden redan kommit långt:

 • – 2003 Human Genome Project (HGP), där människans DNA sekvenserades.
 • 2003 – 2017 Human Protein Atlas (HPA), där människans proteiner har identifierats.
 • 2008 – Human Microbiome Project (HMP), där människans mikrobiom kartläggs.

Det som fascinerar mig är de synergieffekter som kommer i takt med att nya områden kategoriseras och med teknikutvecklingen. Här har vi ännu bara nosat på vad man kommer kunna åstadkomma i framtiden!

Vilka konkurrensfördelar finns för Sverige? Sverige har en statlig vård med både journaler och biobanker, som gör att man kan samla in data på ett sätt som inte är möjligt i andra länder. Ett av de största kartläggningsprojekten utfördes vid ett svenskt universitet. Konkurrensfördelarna är alltså till stor del plattformar som:

 • Science for Life Laboratory (bioinformatik)
 • Human Protein Atlas (projekt från KTH)
 • Nationell biobank och sjukvårdsregister

Vi har dessutom bra forskning och utbildning inom teknik vid flera universitet. Senaste åren har start-up-inkubationerna blommat ut rejält i anslutning till universiteten. Det kan konstateras att det är de små företagen som driver innovation inom området! Deras produkter och projekt finns listade i rapporten för den som vill se dem i detalj.

Rapporten lyfter speciellt fram några områden:

 • Cancer
 • Infektioner
 • Bildbehandling
 • Biopsier

Det finns några stora företag i Sverige, som agerar som samarbetspartners på området:

 • Astra Zeneca
 • Pfizer
 • Thermo Fischer

De mindre företag jag varit i kontakt med på ett eller annat sätt är:

 • Affibody (drug delivery teknologi)
 • AroCell (cancerdiagsnostik blodprov) – nuvarande aktieinnehav
 • Olink (diagnostik proteiner blodprov)
 • AMRA Medical (bildanalys av olika typer av kroppsfett)
 • BioReperia (teknologi för toxstudier och snabbare utveckling av cancerläkemedel)
 • Sectra (bildanalys bla screening för bröstcancer)

Som diskussion kan man säga att området för precisionsmedicin har stor potential globalt men också i Sverige. Sverige har en del positiva konkurrensfördelar, men jag tror personligen att vi får passa oss för andra länder och företag som Fitbit, Apple etc. som samlar in stora mängder data av betydligt högre upplösning än våra patientjournaler. SwedenBios rapport framställer oss som mer konkurrenskraftiga än vad jag personligen ser idag.

Jag tror att områdena precisionsmedicin och personlig medicin kommer mötas från båda håll. Företag inom personlig medicin kommer upptäcka samband inom precisionsområdet och vice versa. Gränslandet mellan wellness, idrottsmedicin och medicin växer också samman. Inom personlig medicin finns idag flera svenska företag som inte presenteras i rapporten. Bland annat:

 • Natural Cycles (menscykel)
 • Metabogen (mikrobiom)
 • DoloRadix (smärta)

Jag tror också att vi stirrar oss väl blinda på nuvarande läkemedelsföretag. Istället kommer de nya lösningarna komma från sidan eftersom de nya innovativa lösningarna kommer förändra nuvarande välfärdssystem och intäktsmodeller för jättarna. Jättarna kommer alltså själva inte att investera i sådana lösningar, eller tro på deras potential, utan sitter än så länge mätta och belåtna med nuvarande system. Det här kommer såklart ändras med generationsskiften inom företagen, men det tar lång tid. På den tiden hinner de rena teknikföretagen springa om.

Vad som är värt att ha med sig är att detta område kommer växa exponentiellt. Dvs, snart kommer en dag när precisionsmedicinska tillämpningar börjar hjälpa varandra. Då kan vi prata samhällsförändring! Läkare kommer få en helt annan roll än idag. Sjukvården kommer helt att förändras. Vi kommer titta tillbaka och fnissa åt ut vi diagnostiserar och behandlar patienter idag.

Det är riktigt roligt att se den här första rapporten över precisionsmedicin i Sverige. Ser fram emot att se tillämpningarna i praktiken!

Finns det något företag jag missat som du tycker är värt att nämnas i detta sammanhang?

Note: Helt oberoende inlägg.