Portföljtävling – Bakgrund & Strategi

För drygt ett halvår sedan insåg jag att jag inte ville lägga alltför mycket tid på portföljen. Önskade också att öka min stabilitet i takt med att summan pengar växte. Därför bestämde jag mig för att definiera en strategi som är långsiktig och som gör att jag endast behöver uppdatera innehaven 1 gång per år.

Jag inte kunde bestämma mig för en strategi, så valde jag två och låter dessa tävla mot varandra på 1 års basis. Målet var att de skulle vara likvärdiga förutom på en parameter: Jämställdhet. Starten för tävlingen var i september 2017.

Följande inspiration ligger till grund för hur jag väljer att handla:

 • Tidigare användande av börsdata som har enkla illustrativa bolagsdiagram 
 • Egen teori om att vi behöver öka andel kvinnligt ägande för ökad jämställdhet
 • Framtidsfeministen som visar att jämställda bolag slå index med råge
 • Kavastu ”kasta ut aktierna som inte presterar” & ”titta på vinstmarginalerna” 

Nu över till strategin. Detta är den första strategi jag skrivit ner och är basen till båda portföljerna. För att platsa behöver bolagen :

 • Addera värde till världen & kunderna
 • Utdelning: > 1,5 %
 • Ha god historisk tillväxt (10 år):
  • Positiv trend för omsättning
  • Positiv trend för vinstmarginal
  • Ha godtyckligt hög vinstmarginal
 • Ha god nuvarande tillväxt (1 år):
  • PEG: 0 – 1
  • Relativ utveckling mot index: > 0
 • Ha en ljus framtid (i mina ögon)

Jag sätter in pengar löpande till båda portföljerna. Då väljer jag att investera dessa i befintliga portföljbolag som har gått tillfälligt dåligt.

Hur det har gått senare 6 månaderna kan ni se här. I kommande inlägg kommer jag presentera urvalet till de två portföljerna närmare. Hur ser din strategi ut?

 

 

Note: Icke-sponsrat inlägg

Portföljtävling – 6 mån update

Om två veckor är det ett halvår sedan jag påbörjade arbetet med två nya portföljstrategier. Eftersom jag snart flyttar jag till Uppsala, så sammanfattar jag utvecklingen för dessa redan nu.

För dig som inte känner till konceptet har jag en intern tävling där jag jämför två portföljer med olika strategi. En jämställd strategi och en egenvald strategi. Mer om bakgrund, strategi och urval till dessa hittar du i kommande inlägg. Här kommer halvårsuppdateringen:

Long Time Equality

Min jämställda portfölj har inte levererat så bra under 5,5 månader +5,5 % jämfört med index 1,1 %. Den återhämtar sig nu under redovisningen av årsrapporterna där många av dem presterat över förväntan!

Long Time Equality - Innehav 2018-02-17

Long Time Equality - Utveckling 6 mån 2018-02-17

Får känslan av att marknaden underskattar de jämställda bolagen..

Long Time Goals

Detta är min egna strategi som sedan september presterat över förväntan +21,6 % jämfört med index 1,1 %. Riktigt roligt!

Long Time Goals - Innehav 2018-02-17

Long Time Goals - Utveckling 6 mån 2018-02-17

Än så länge leder min egenvalda strategi tävlingen, vi får se vem som klarar såg bäst på årsbasis. Vad tror du? Vilken kommer generera mest på ett halvårs sikt?

För den som vill följa portföljerna i realtid finns de på Nordnets sociala forum Shareville, klicka på portföljnamnet så kommer ni dit.

Hej så länge!

 

Note: Icke-sponsrat inlägg

Hur når ett företag mästerklass?

Good to Great av Jim Collins (2001) är en mycket intressant bok om hur man tar ett företag som presterar bra till att prestera enastående. Boken är en presentation av ett 5-årigt forskningsprojekt där teamet har undersökt 11 amerikanska företag, som gått mer eller mindre bra, till att efter en brytpunkt leverera i snitt 7 gånger högre avkastning än index under 15 års tid. Här kommer en sammanfattning.

De flesta (både personer och företag) blir aldrig bra på riktigt eftersom det är lätt att nöja sig med ganska bra. Kan ett företag som varit helt ok omvändas till att uppnå mästerklass? Slutsatsen om metodiken som företagen använder sig av är enligt följande:

Disciplinerade människor

De fann överraskande mönster om företagens ledarskap, nästan som att de fick intrycket om att dessa kom från mars. Egenskaperna hos dessa ledare:

 • Undertrycker sin egen person
 • Blyga, tysta & reserverade
 • Personlig ödmjukhet
 • Professionell viljestyrka

Dessa ledare valde inte en strategi direkt. Först valde de sitt team, valde in personer de önskade ha med och valde bort personer som inte passade. Därefter valde de strategi.

Disciplinerat tänkande

En annan egenskap som både ledarna och företagen besatt är envishet. Hantera den bistra verkligheten men förlora aldrig hoppet!

Det handlar också om att identifiera sin kärnverksamhet. Oavsett vad företaget gjort tidigare betyder det inte att de kan bli bäst i världen idag inom samma område. Att vara öppen för nya koncept verkar vara ett framgångsrecept bland dessa företag.

Angående företagskulturen behöver den vara präglad av disciplin, på så sätt behövs inte onödigt byråkratiska kontrollsystem. Mästerklass kan nås med disciplin i kombination med entreprenörskap!

Disciplinerad handling

Good to Great-företagen använder inte använder teknik som driver för en förändring. Däremot använder de omsorgsfullt utvalda tekniska redskap för att nå den förändring de önskar och har i och med det varit framstående i teknisk utveckling.

I företagen fanns inget ”förbättringsprogram” eller enskild händelse som kunde utpekas som orsaken till förändringen från bra till enastående. Istället påminner det om en lång uthållig process där man sakta men säkert kämpar sig mot sin målsättning.

Hur bevarar man mästerklass inom företaget?

Det verkar som att företagen behöver mål och värderingar med ett högre syfte, alltså inte enbart finnas till för att tjäna pengar. Att bevara denna kärna och samtidigt stimulera framsteg verkar vara nyckelkomponenter. Mer om detta finns i en annan bok av samma författare med titel Build to Last.

Trots att boken har några år på nacken anser jag att teorierna är mycket intressanta och fortfarande aktuella. Det påminner mycket om lösningen för identitetskriser hos större företag, likt den H&M går igenom, och påminner om kärnan i nuvarande digitaliseringsarbeten.

Det är också ytterst intressant att den ledarstil som tar företag till mästerklass inte är av den karaktär vi idag förknippar med stora ledare. Det verkar snarare som om den introverta personlighetstypen är att föredra. Tänkvärt!

Vad säger du som läst den?